ผ้าฝ้ายสามารถทนไฟและสารหน่วงไฟ?

มันเป็นไปได้ที่จะทนไฟผ้าฝ้าย
อย่างไรก็ตาม, มีความจําเป็นต้องกําหนดจํานวนเงินที่เหมาะสมเพราะมีความเป็นไปได้ว่าพื้นผิวที่มีการเปลี่ยนแปลง.

soufa เป็นสารหน่วงไฟโบรอนที่ใช้ที่มีประสิทธิภาพอย่างมีนัยสําคัญในวัสดุเซลลูโลส
เส้นใยวัสดุธรรมชาติตามเช่นกัญชาและ igusa สามารถมีประสิทธิภาพ.

ติดต่อ

ติดต่อ