สายป่านไฟหลักฐาน

โซเดียมโพลีโบเรตซึ่งมีประสิทธิภาพในเซลลูโลสเป็นความคิดที่จะดําเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ
Soufa ถูกใช้เป็นสารหน่วงไฟเช่นไม้และกระดาษจนถึงปัจจุบัน

มันเป็นความคิดที่จะทําหน้าที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพในกัญชา.

สําหรับข้อมูลเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบเว็บไซต์อย่างเป็นทางการ
เว็บไซต์อย่างเป็นทางการของ SOUFA

ติดต่อ

ติดต่อ