โซเดียมโพลีโบเรตเป็นสารหน่วงไฟสําหรับกระดาษคราฟท์

เราเชื่อว่า soufa มีแนวโน้มที่จะมีเป็นสารหน่วงไฟสําหรับกระดาษคราฟท์
โซฟ่าเป็นโซเดียมโพลีโบเรตซึ่งได้รับการยืนยันว่าสารหน่วงการลุกลามเปลวไฟสูงไปยังวัสดุเซลลูโลส

บาง บริษัท ได้เริ่มทดสอบกระดาษคราฟท์และโดยทั่วไปจะได้รับผลลัพธ์ที่ดี

มันมีอะไรจะทําอย่างไรกับ บริษัทของเรา แต่ดูเหมือนว่าการพิมพ์ทับหน้าได้พัฒนาหลอดกระดาษที่ไม่ติดไฟ
ผมคิดว่ามันเป็นเทคโนโลยีที่ยอดเยี่ยมในสิ่งที่มีการเคลือบของกระดาษที่ไม่ติดไฟ

ติดต่อ

ติดต่อ