ไม้ไผ่ที่ติดไฟไม่ได้

SOUFA เป็นผลิตภัณฑ์ที่สารหน่วงไฟสําหรับธุรกิจไม้ไผ่
เรายังไม่ได้รับหมายเลขรับรองที่ไม่ติดไฟ แต่เราได้ตรวจสอบจํานวนเกณฑ์การยอมรับในระดับเดียวกันของการตรวจสอบ

ในกรณีของไม้ไผ่มันจะถูกชุบเช่นเดียวกับไม้

SOUFA ได้รับการยืนยันว่ามีประสิทธิภาพเป็นสารหน่วงไฟสําหรับไม้ไผ่
โซเดียมโพลีโบเรตมีประสิทธิภาพในไม้ไผ่ซึ่งส่วนใหญ่ประกอบด้วยเซลลูโลสเช่นเดียวกับไม้

ในกรณีของไม้ไผ่การรักษาเคลือบผิวตามสารละลายที่เหมาะสม

ติดต่อ

ติดต่อ